Kontaktombud

Vad är ett kontaktombud?

RBU:s kontaktombud är ett lyssnande öra, någon med erfarenhet, någon som vet vart man ska vända sig. Ibland kan det finnas behov av stöd, information, tips och råd.

Till RBU:s kontaktombud kan du vända dig om du söker en medmänniska som tar sig tid, lyssnar och delar med sig av sina erfarenheter. Kontaktombuden finns till för RBU-medlemmar, eller den som är intresserad av att bli medlem, och som har frågor om förbundet eller en specifik diagnos. Våra kontaktombud får kontinuerligt information om den diagnos de företräder. De håller sig även informerade om vad som händer lokalt och centralt inom RBU.

Ett kontaktombud verkar i den lokala föreningen och arbetar ideellt i mån av tid. Att vända sig till RBU:s kontaktombud är kostnadsfritt. De har moralisk tystnadsplikt och ska inte utan ditt tillstånd föra vidare vad som sagts er emellan.

Vad kan ett kontaktombud hjälpa till med?

De flesta av RBU:s kontaktombud är själva föräldrar till barn med funktionshinder. De känner till de frågor och behov av både känslomässig och praktisk natur man kan ställas inför när man är förälder till ett barn med funktionshinder. De har erfarenhet av problem som kan uppstå, men också att det är möjligt att finna lösningar.

Cerebral pares

Marie Karlsson
0520 – 48 08 21 E- mail: ka.marie@telia.com

Flerhandikapp

Marit Lökke Magnusson
0530 – 30930 E-mail: lokke.magnusson@telia.com

Ryggmärgsbråck

Pelle Löfquist
0521 – 22 31 58 E-mail: pelle.lofquist@telia.com