16 mars
klockan 18.00

ÅRSMÖTE 2022

Kallelse till årsmöte för medlemmar i RBU Älvsborg.
Jämlikt stadgarna § 7, i vilken bjuder att kallelse till ordinarie årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet kallas härmed till årsmöte onsdagen den 16 mars 2022 klockan 18.00. Mötet blir digitalt, vi använder ett program som heter Teams. Du kan använda dator eller smartphone. Efter anmälan skickas årsmöteshandlingar och länk till mötet via e-post.

Samtliga årsmöteshandlingar såsom Föredragningslista, Verksamhetsberättelse, Ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse för 2021 samt förslag till budget och verksamhetsplan för 2022, medlemsavgift för 2023 och valberedningens förslag skickas via e-post. Handlingarna kan också skickas via snigelpost om så efterfrågas.

Vid årsmötet kommer röstlängd att upprättas och varje fullbetalande medlem som uppnått 18 år äger en röst. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

Anmälan sker på telefon 031-338 99 50 eller e-post goteborg@rbu.se senast den 25 februari 2022. Vid anmälan via e-post vänligen uppge namn och telefonnummer där du kan nås på dagtid samt den e-post du vill att vi skickar länken till mötet och årsmöteshandlingarna.
Får du ingen bekräftelse på din e-anmälan så ring i stället.

 

Vi ser framemot din anmälan
hälsningar styrelsen i