Kontakt

RBU Älvsborg administreras för närvarande i samarbete med RBU Göteborg med omnejd.

För att komma i kontakt med kansliet kan ni höra av er till oss via telefon 031 – 338 99 50 eller e-post goteborg@rbu.se. Post- och besöksadress är

Lillatorpsgatan 10

416 55 Göteborg

 

Ni kan även besöka hemsidan https://goteborg.rbu.se/ för mer information

Kontakta kansliet

Annelie Eliasson
KANSLIANSVARIG
Astrid Steen
KANSLIST
Björn Lindquist
REDAKTÖR