24 april

Meddelande till RBU-medlemmar boende i Älvsborg.

Kallelse har gått ut om medlemsmöte den 24 april 2019 för att återbilda föreningen, tyvärr har ingen medlem boende i Älvsborg anmält sig.
Mötet kommer därför att genomföras i Göteborg, på mötet kommer föreningen att återbildas.
Är det någon som i sista minuten kommer på att de trots allt kan/vill delta på mötet är de välkomna till:
Lillatorpsgatan 10 i Göteborg kl. 18.30.

 

Har ni några frågor så ring 031-338 99 50 och tala med Annelie Eliasson.