22 mars
klockan 18.30
Mötet sker via Teams

RBU ÄLVSBORG KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2023

Kallelse till årsmöte för medlemmar i RBU Älvsborg.
Jämlikt stadgarna § 7, i vilken bjuder att kallelse till ordinarie årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet kallas härmed till årsmöte onsdagen den 22 mars 2023 klockan 18.30. Mötet sker via Teams.

Samtliga årsmöteshandlingar såsom Föredragningslista, Verksamhetsberättelse, Ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse för 2022 samt förslag till budget och verksamhetsplan för 2023, medlemsavgift för 2024 och valberedningens förslag kommer att skickas efter din anmälan.
Vid årsmötet kommer röstlängd att upprättas och varje fullbetalande medlem som uppnått 18 år äger en röst. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

Anmälan sker på telefon 031-338 99 50 eller e-post goteborg@rbu.se senast den 20 mars 2023. Vid anmälan vill vi ha namn på samtliga som ämnar delta. Vi behöver e-postadress och telefonnummer till samtliga deltagare. Vi behöver också namn på eventuella assistenter som kommer att finnas i din närhet. Får du ingen bekräftelse på din e-anmälan så ring i stället.

 

Vi ser framemot din anmälan
hälsningar styrelsen i